Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Zmiany szykują się do 2022 roku

Rząd chce wprowadzić zmiany, które usprawnią obowiązującą procedurę zatrudniania cudzoziemców. Zdaniem ekspertów rynku pracy Oświadczenie rządu jest bardzo optymistyczną informacją dla pracodawców w Polsce, bo polskie firmy potrzebują pracowników, którzy zostaną z nimi dłużej. Zmiany zostaną ogłoszone na początku 2022 roku.

Jakie zmiany planują?

Wydłużenie okresu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, wprowadzenie nowego typu dokumentu, który ułatwia dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy na okres do trzech lat, przyspieszenie wszystkich procedur legalizacji i wyeliminowanie nadużyć przy zatrudnianiu cudzoziemców - to propozycje rządu, o których w rozmowie z "dziennikiem Gazeta prawną" poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

"- Rozpoczęliśmy prace i chcielibyśmy, aby nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Warto podkreślić, że tak ważny przepis wymaga czasu, tym bardziej, że projekt nowej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców będzie rozwijany we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i administracji oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Będą też prowadzone konsultacje z pracodawcami i związkami zawodowymi" - informuje w rozmowie z Iwona Michałek.

Według Iwony Michałek planowane zmiany uprościłyby obowiązującą procedurę związaną z zatrudnieniem imigrantów. Co więcej, rząd chce, aby wszystkie niezbędne formalności były załatwiane w jednym już terminie, co nie tylko zmniejszyłoby liczbę wymaganych dokumentów, ale także znacznie przyspieszyłoby proces.

- Chcemy, aby wszystkie wnioski złożone przez pracodawcę były rozpatrywane w jednym biurze na poziomie powiatu, a liczba złożonych dokumentów została zmniejszona. W ten sposób pracodawcy uzyskają łatwiejszy dostęp do spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, a cały system stanie się bardziej przejrzysty-napisano w wywiadzie dla DGP.

- Chcemy również, aby pracodawcy mieli możliwość zatrudniania cudzoziemców, którzy obecnie pracują w Polsce na podstawie wyroków skazujących, na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Obecnie obowiązuje zasada, zgodnie z którą cudzoziemcy mogą pracować sześć miesięcy w roku bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę (zezwolenia na pracę) w obecności pisemnego oświadczenia pracodawcy. Muszą być również zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i mieć pisemną umowę. Jeżeli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca na dłuższy okres, wymagane jest zezwolenie na pracę (Zezwolenie na pracę). Zakładamy, że po uproszczeniu całego systemu nowy typ dokumentu pozwoli mu wejść na rynek pracy na dłuższy okres (np. jak obecnie do trzech lat), ale zachowa prostotę i elastyczność charakterystyczną dla oswojenia.

W wywiadzie napisano też, że polski rząd planuje wyeliminować nadużycia przy zatrudnianiu cudzoziemców. Chodzi o nielegalność zatrudnienia cudzoziemców. Kwestie te planuje się rozwiązać poprzez modernizację systemu elektronicznego i zmiany w prawie.

2. Promocja dla polskich pracodawców

Zdaniem ekspertów rynku pracy Oświadczenie rządu jest bardzo optymistyczną informacją dla pracodawców w Polsce, bo polskie firmy potrzebują pracowników, którzy zostaną z nimi dłużej.

- Dotychczasowe procedury zatrudnienia cudzoziemców w Polsce są proste tylko w pierwszym etapie. Jednak jeśli chodzi o przedłużenie zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, którzy już rozpoczęli pracę w Polsce, pracodawcy napotykają szereg trudności - komentuje Michał Wierzchowski, Dyrektor Handlowy Agencji Zatrudnienia EWL Group.

Zdaniem eksperta rotacja pracowników to poważny problem dla polskich firm.

- Często proces wprowadzania nowego pracownika do takiego przedsiębiorstwa trwa 2-3 miesiące, a czasem półtora roku. Niestety, po tym okresie pracownik, na przykład z Ukrainy, często musi wrócić do swojego kraju lub wydać zezwolenie na pobyt, co z kolei wiąże się z długim okresem oczekiwania - podkreśla przedstawiciel Agencji Zatrudnienia.

Zdaniem Michała Grzechowskiego, Oświadczenie rządu o wprowadzeniu w Polsce jednego uproszczonego rozwiązania umożliwiającego obcokrajowcom pobyt i pracę w Polsce do 3 lat bez konieczności ubiegania się o zezwolenie, jest bardzo dobrym sygnałem dla polskiego biznesu.

- Pozwoliłoby to na zmniejszenie rotacji pracowników, a także obniżyłoby koszty prowadzenia działalności gospodarczej-twierdzi ekspert. - Cieszymy się, że wymagania polskich firm zostały wysłuchane, bo popyt na pracowników zagranicznych w naszym kraju będzie nadal wzrastał i jest to proces nieunikniony, jeśli zależy nam na rozwoju polskiej gospodarki - dodaje.

3. Kto jedzie do Polski?

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców spośród 457,2 tys. cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2021 r. posiadali obowiązujące Zezwolenie na pobyt, największą grupę stanowili obywatele:

Ukraina - 244,2 tys. osób,
Białoruś-28,8 tysiąca,
Niemcy-20,5 tysiąca,
Rosja - 12,7 tysiąca,
Wietnam-10,9 tysiąca,
Indie-9,9 tysiąca,
Włochy - 8,5 tysiąca,
Gruzja - 7,9 tysiąca,
Chiny - 7,1 tysiąca,
Wielka Brytania - 6,6 tys

Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców pokazują również, że w 2020 r. największy wzrost liczby cudzoziemców zamieszkałych w Polsce dotknął obywateli:

Ukraina-29,4 tys. ludzie,
Białoruś-3,2 tysiąca,
Gruzja-o 2,4 tysiąca, Mołdawia - o 1,2 tysiąca

ZALECANE PRZECZYTAĆ